KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre düzenlenmistir (T.C. Resmi Gazete - 29677, 07 Nisan 2016)


Değerli Acacia Akademi Ziyaretçisi,

İşbu KVKK Aydınlatma Metni’nde de açıkça belirtildiği üzere kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak;

 • Eğitimlerin güvenilir bir dijital platformda 7 gün 24 saat boyunca erişilebilir durumda olmasının sağlanması,
 • Kaliteli video ve sunum araçlarıyla görsel olarak zengin bir sunumla eğitimlerin çalışanlarla paylaşılması,
 • Teorik eğitimlere ek olarak pratik eğitimlere de yer vererek eğitimden verilen teorik eğitimlerin pratiğe geçirilmesi,
 • Ön değerlendirme ve son değerlendirme testleriyle çalışanların farkındalık artışındaki gelişimin incelenmesi amaçlarıyla,

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. (“Şirket”) iş ortağı Epignosis LLC (“Epignosis”) tarafından oluşturulan Acacia Akademi uygulaması aracılığı ile kullanılmaktadır.

1. Hangi kişisel verileriniz işlenecek?

İsim, soyisim, fotoğraf, personel numarası, cep telefonu iletişim bilgisi, e-posta adresi bilgisi (bundan sonra “veri” olarak anılacaktır.)

2. Verileriniz ne amaçla işlenecek?

Verileriniz, bu online eğitim platformunda verilen eğitimlerin kapsadığı konulardaki farkındalığı arttırmak ve tüm çalışanların sistemin önemli birer parçası olarak uyum içerisinde ve doğru şekilde sisteme katkı sağlayabilmesi maksadıyla yukarıda listelenen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

3. Verileriniz kimlerle paylaşılacak?

Verileriniz Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. veri sorumlusunun nezaretinde sadece şirketimiz bünyesindeki departmanlardaki ilgili çalışanlarla paylaşılacak, kişisel verileriniz şirket dışındaki 3.kişilere aktarılmayacaktır.

4. Verileriniz nerede saklanacak?

Verileriniz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği gerekliliklerine göre hizmet veren Epignosis LLC tarafından sağlanan bulut hizmeti vasıtasıyla Londra / İngiltere'de yer alan AWS (Amazon Web Services) sunucularında saklanacaktır.

5. Verilerinizin güvenliği için hangi önlemleri aldık?

Verileriniz, her tür tehdide dayanacak bir mimamiyle tasarlanmış, yüksek kalite ve güvenlik sertifikasına sahip veri merkezlerinden olan AWS tarafından 256 Bit şifreleme yöntemiyle korunmaktadır. Bu kapsamda veri transferini güvenli kılmak adına sunucu ile bilgisayarınız arasında gidip gelen tüm bilgiler SSL/TLS 1.2 algoritması ile şifrelenmiştir. Sisteme giriş için kullandığınız kullanıcı parolanız AWS'nin şifrelenmiş sunucularında saklanmakta olup gerek Acacia Akademi Sistem Yöneticisi, gerekse de Epignosis çalışanlarının erişimine kapalıdır.

Bu tedbirlere ek olarak, Acacia Akademi Online Eğitim Platformu'nun altyapısını oluşturan sistem güçlü bir güvenlik duvarının arkasında çalışır ve en son güvenlik yamalarıyla düzenli olarak güncellenir. Kullanıcıların verilere erişim hareketleri ise LOG yöntemi ile kayıt edilmektedir.

AWS tarafından sunulan ve yukarıda bilgilerinize sunulan güvenlik önlemlerine ek olarak, veri güvenliğini arttırmak için ayrıca Epignosis tarafından  İzinsiz Giriş Tespit ve Önleme Sistemi yürütülmektedir.

6. Verileriniz ne kadar süre ile saklanacak?

Verileriniz, veri kayıt sisteminin bir parçası olarak elektronik ortamda, ilgili verilerin toplanmasındaki meşru amaç devam ettiği müddetçe saklanacaktır. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. ile iş akdiniz sona erdiğinde veya işbu uygulamanın kullanım dışı olması hallerinde ise verileriniz silinecektir.

7. Kişisel verilerinizin işlenmesi nedeniyle haklarınız nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalara uygun olarak işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kanunun 11. Maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda belirtilen (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi kisiselveri@acacia.com.tr aracılığı ile bizlere yönlendirebilirsiniz.